Familjerättstjänster

Familjerättsliga tjänsternas chatt betjänar på onsdagar och fredagar kl. 9-11

 • Chatt-fönstret hittar du i högra kanten av denna sida

Säkerhetsåtgärder för att hindra coronaviruset:

Kom inte till mottagningen om du har feber, hosta och/eller symtom på övre luftvägsinfektion. Anmäl hindret till din barnatillsynsman.

Vi förutsätter att våra kunder använder munskydd i mottagningen. Detta krav gäller inte kunder under 15 år.

Verksamhetsställen

Obs. Kontoren betjänar endast med tidsbokning.

Barnatillsynsmännens tjänstedagar

 • Kimitoön, Vretavägen 19, fredag
 • Nådendal, Käsityöläiskatu 2, onsdag
 • S:t Karins, Voivalantie 5, huvudhälsocentral, tisdag
 • Somero, Jänistie 1, jämna veckor tisdag
 • Lundo, Karjatie 3 (innergård), måndag och tisdag
 • Masku, Ruutontie 2–4, rådgivningsbyrå, fredag
 • Virmo, Kuivelantie 10, onsdag
 • Nystad, Ämbetshuset Mörne, Mörnenkatu 2/ Välskärintie 2 C, 2. våning, onsdag och fredag

Åbo stad producerar familjerättsliga tjänster under värdkommunsmodellen för invånare i S:t Karins, Kimitoön, Koskis, Gustavs, Letala, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pyhäranta, Pöytya, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Somero, Taivassalo, Åbo och Vemo.

Familjerättsenhetens tjänster inkluderar:

 • bekräftelse och klargörande av faderskap och moderskap
 • trygga barn- och makaunderstöd
 • trygga barnets vårdnad och umgängesrätt
 • adoptionsrådgivning
 • stöd och handledning av möten och utbyten.

Tidsbokningar, vägledning och råd:

Tidsbokningar mån och fre kl. 9–10, tis-ons kl. 13–14, tfn 02 262 6996.

Ärenden hos barnatillsynsmän sköts alltid med tidsbokning antingen på distans eller på verksamhetsställen med bokad tid. I faderskaps- och moderskapsärenden ges service inom ca 4 veckor, i övriga fall är kötiden 6–8 veckor.

Annullering av bokad tid

På telefon tfn 02 262 6996 eller direkt till barnatillsynsmannen/socialarbetaren/handledaren eller genom textmeddelande till tfn 040 624 7686 (det finns ingen annan tjänst i SMS-numret). Ange i meddelandet ditt namn, den exakta tidpunkten för den tilldelade tiden och namnet på den barnskötare/socialarbetare/handledare som din tid avsattes för. Avbokningen tolkas att gälla båda föräldrarna.

Handledare

Handledaren ger information om skilsmässotjänster och kan boka tid till akutmottagningen i skilsmässosituationer. Handledaren ger också hjälp och råd gällande övervakat och stött umgänge och övervakade byten.

Handledarens telefontid mån och fre kl. 9–10, tis kl. 13–14, tfn 02 2626 996

Samservicekontoret Monitori vid Salutorget har familjerättslig rådgivning på onsdagar kl. 9-16, OBS! Könummerapparaten är i bruk kl. 9–11 och 12–15.45. Vi erbjuder lågtröskelvägledning och rådgivning i alla familjerättsliga frågor.

Barnatillsynsman

Barnatillsynsmän handlägger ärenden som rör fastställande och bekräftelse av barns faderskap när föräldrarna inte är gifta med varandra. Barnatillsynsmän bekräftar även avtal som rör vårdnad, boende, umgänge och underhåll av barn. Efter erkännandet av faderskapet lämnar barnskötaren in faderskapshandlingarna till magistraten, där barnets faderskap bekräftas. Att bekräfta det andra moderskapet är en liknande process som i faderskapsfallet.

Du kan anlända till bokade tiden tidigast 15 minuter innan tidsbokningen.

Enhetens fasta kontor finns i Åbo, Salo, Pargas och Letala. Dessutom hålls barnatillsynsmännens mottagningar i Nådendal, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Virmo, Masku, Pemar och Kimitoön efter överenskommelse. Tid med en barnatillsynsman kan bokas till valfritt verksamhetsställe eller mottagning.

Socialarbetare

På begäran av domstolen utreder socialarbetarna föräldrarnas och barnets situation i de fall då föräldrarna inte lyckats nå en överenskommelse gällande vårdnaden om barnet, boendet och/eller umgänget och ärendet måste avgöras i domstolen. Socialarbetaren sänder föräldrarna en inbjudan till det första mötet per brev. Dessutom ger socialarbetare handledning och råd i adoptionsfrågor.

Av datasekretesskäl kan kundärenden inte besvaras per e-post.

HUR ORGANISERAS BARNETS UMGÄNGESRÄTT OCH VÄXELVIS BOENDE UNDER EXCEPTIONELLA OMSTÄNDIGHETER?

Ett barn har rätt att hålla kontakt med båda föräldrarna. Denna rätt måste upprätthållas även under undantagstillstånd. Instruktioner åt föräldrar på THL:s sidor: Vanliga frågor / Barn / Hur ordnas ett barns umgängesrätt och växelvis boende under exceptionella omständigheter?

Separation i barnfamilj-tecknade videor

Mannerheims barnskyddsförbunds videoserie Separation i barnfamilj består av fem delar och syftar till att stödja föräldrar som är skilda eller håller på at skiljas, deras nära och kära och de som arbetar med familjer. Videorna är baserade på forskningsdata och sammanfattar barnets perspektiv när föräldrarna skiljer sig. Videoserien har också översatts till fyra främmande språk; engelska, ryska, arabiska och somaliska:  

Besöksadress: 

Kommunalsjukhusvägen 20, byggnad 5, vån. 1
20100 Åbo

Telefon:

Telefonväxel 02 660 000
Kansli 02 262 6996

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 15:45
Telefontid
mån 09:00 - 10:00
tis - ons 13:00 - 14:00
fre 09:00 - 10:00