Familjerättsenhetens kontaktinformation

Familjerättsenhet

Besöksadress: 

Kommunalsjukhusvägen 20 byggnad 5, vån. 1
20100 Åbo

Telefon:

Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Öppettider

Mån–fre kl. 9-15.45

Barnatillsyningsmännen sköter ärenden som gäller utredning och erkännande av faderskap, då föräldrarna inte är gifta med varandra. Därtill fastställer de avtal med anknytning till vårdnad om barn, barnens boende och umgängesrätt samt underhåll. Efter att faderskapet erkänts sänder barnatillsyningsmännen faderskapshandlingarna till magistraten som fastställer barnets faderskap.

Handledaren ger information om tjänster i samband med skilsmässor och kan boka tid till preliminära avtalsförhandlingar och akutmottagningen i skilsmässosituationer. Handledaren ger också hjälp och råd gällande övervakat och stött umgänge och övervakade byten.

Tidsbokning:
Familjerättsenheten inom Åbo stads välfärdssektor, tfn 02 2625 833 och 02 2626920 mån och fre kl. 9-10, tis-tor kl. 13-14
Tid kan också bokas hos en barnatillsyningsman som väljs på basis av barnets efternamn.

Postadress: Familjerättsenheten, PB 670, 20101 Åbo

Barnatillsyningsmännen

Telefontid mån och fre kl. 9-10, tis och ons kl. 13-14 .

Svenskspråkiga kundertfn: 02 2626 843 (faderskapsfrågor, vårdnad om barnet, boende, umgänge, underhåll)

Handledare

Telefontid mån of fre kl. 9–10, tis och tor kl. 13–14.
tfn 02 262 6009

Familjerättsenheten betjänar på samservicekontoret Monitori i köpcentrumet Skanssi onsdagar kl. 13–16

  • På samservicekontoret Monitori erbjuder vi handledning och rådgivning med låg tröskel i alla familjerättsliga frågor. På Monitori kan kunden begränsat sköta sitt ärende.
  • På samservicekontoret Monitori kan kunden också anonymt diskutera frågor kring t.ex. faderskap, separation eller skilsmässa och adoption.

Socialarbetarna

På begäran av domstolen utreder socialarbetarna föräldrarnas och barnets situation i de fall då föräldrarna inte lyckats nå en överenskommelse gällande vårdnaden om barnet, boendet och/eller umgänget och ärendet måste avgöras i domstolen.

Socialarbetaren sänder föräldrarna en inbjudan till det första mötet per brev.

Av datasekretesskäl kan kundärenden inte besvaras per e-post.

De familjerättsliga tjänsterna omfattar utredning och fastställande av faderskap och moderskap, tryggande av barns och makes underhållsbidrag, tryggande av barns vårdnad och umgängesrätt, adoptionsrådgivning, stöttat och övervakat umgänge och övervakade byten.

Den familjerättsliga enhetens permanenta verksamhetsplatser finns i Åbo, Salo, Pargas och Letala. Barnatillsyningsmannen har mottagning enligt tidsbokning i Nådendal, S:t Karins, Lundo, Somero, Virmo, Masku, Pemar och Kimitoön. Familjerättslig rådgivning finns dessutom i Salutorgets Monitori onsdagar kl. 9-16.

Nyckelord: 

Lokaliteter

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 15:45
Telefontid
mån 09:00 - 10:00
tis - ons 13:00 - 14:00

Salutorgets Monitori

För dom som är i behov av service för familjerättsliga tjänsterna

De familjerättsliga tjänsterna omfattar utredning och fastställande av faderskap och moderskap, tryggande av barns och makes underhållsbidrag, tryggande av barns vårdnad och umgängesrätt, adoptionsrådgivning, stöttat och övervakat umgänge och övervakade byten.

Servicetiden: onsdag kl. 9-11 och 12-15.45

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads hälsovårdväsendet

Öppettider

Servicetid
ons 09:00 - 11:00 och 12:00 - 15:45