Konflikter i familjen och krissituationer

Livet går inte alltid enligt planerna. En stor del av problemen inom parrelationer och familjen kan lösas genom förhandling och öppen växelverkan. Med dessa och även andra problem får du hjälp vid kommunens samt föreningarnas tjänster.

Vid skilsmässa, våld, en familjemedlems död eller annan belastande situation är det viktigt att man inte blir ensam med saken.

Jourtjänster:

Stöd och hjälp: