Välfärd för barn och unga

Ett barn eller en ung person kan med sitt beteende äventyra sitt eget välbefinnande eller hälsa. Även hemma kan förekomma en situation, som inte stödjer barnets normala utveckling och uppväxt. Om du oroar dig över ditt barns beteende eller din egen förmåga som förälder är det skäl att söka hjälp.

Om det uppstår bekymmer över ett barn eller en ung person är det viktigt att agera i tid för att man ska kunna ingripa i ett så tidigt skede som möjligt.

Inom de olika tjänsterna bemöts du och din familj individuellt. Olika eventuella lösningar på din situation diskuteras i samarbete med dig på ett respektfullt sätt.

 

Nyckelord: