Stöd och förmåner

Samhället stöder människor i olika livssituationer med olika stöd och förmåner. Ansökningsmetoden och instansen som beviljar bidrag varierar beroende på stödform. Det är i första hand FPA som har hand om stöd och förmåner, men kommunerna har även egna stödformer.

Eurobeloppet av förmånerna varierar från år till år. Uppdaterad information om bidragens storlek fås av den myndighet som sköter det ifrågavarande stödet.