Ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd (Omapalvelu)

Elektroniska transaktioner för kompletterande och förebyggande utkomststöd (Omapalvelu)

 

Åbo socialvårds elektroniska tjänstkanal Omapalvelu har förnyats i november 2021. Tjänstens tidigare version är i visningsanvändning och den kan besökas för granskning av tidigare uppgifter. Visningsanvändning avslutas 28.2.2022.

Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd med en elektronisk ansökan:

  • Bifoga samtidigt alla bilagor till din elektroniska ansökan.
     
  • Leverera pappersbilagorna till din ansökan till den enhet som behandlar din ansökan utan dröjsmål efter att du skickat ansökan.
  • I Omapalvelu kan du kontrollera avgifter och hur din ansökan om utkomststöd har framskridit.
     
  • I tjänsten kan du välja Omapalvelu som din transaktionskanal och kontrollera dina kontaktuppgifter varefter du hittar beslut, beräkningar och eventuella kompletteringsbegäran.
  • Det går inte att skicka bilagor till ett giltigt utkomststödbeslut via Omapalvelu.

Via Omapalvelu ansöker man om kompletterande och förebyggande utkomststöd av Åbo stad. En förutsättning för beviljandet av kompletterande och förebyggande utkomststöd är att FPA har fattat ett beslut om grundläggande utkomststöd.