Ekonomiska svårigheter

Ekonomiska svårigheter är ofta en faktor som sänker livskvaliteten avsevärt. Ekonomiska svårigheter är mycket allmänna och det finns inga skäl att känna skam på grund av dem.

Det är möjligt att få stöd och hjälp med ekonomiska svårigheter. Det viktiga är att man aktivt börjar lösa situationen i ett tidigt skede. Man behöver inte klara av situationen ensam.

Första steget att lösa situationen är att försäkra att frågor anknutna till sociala förmåner är i ordning. Om du inte hittar rätt information för din situation på FPA:s sidor kan du även boka tid vid FPA:s kundtjänst.

Ansökan om grundläggande utkomststöd från FPA:

Rådgivning och andra förmåner:

Matförmåner: