Social kredit

Rådgivning och tidsbeställning till ett personligt besök

 • fre. kl. 9.00–11.00
  tfn 040 638 3746

Rådgivning om social kredit i allmänhet

 • Info Monitori
  Auragatan 8 
  mån – fre 09:00 - 11:00 och 12:00 - 15:45
 • Inledande tjänster inom socialarbetet, telefontjänst
  tfn 02 262 5001
  mån.–ons. och fre. kl. 9–15.30, tors. kl. 9–14

Kredit som beviljas på sociala grunder är ett alternativ för att lösa ekonomiska problem, förhindra insolvens och utslagning samt stödja personer att självständigt reda sig i samhället.

Social kredit kan ansökas av låginkomsttagare och mindre bemedlade åbobor, som inte har

 • möjlighet att klara av nuvarande lån utan ytterligare skuldsättning,
 • möjlighet att få annan kredit till rimligt pris till exempel på grund av bristen på säkerhet eller anmärkning om betalningsstörning,
 • tillräckligt med inkomster och förmögenhet för att täcka utgifter genom att spara inom rimlig tid,
 • möjlighet att få understöd eller annan finansiering.

Social kredit är en kreditgivning som hör till socialvården. Den inverkar inte på ansökarens möjlighet att få utkomststöd. Beviljande av social kredit baserar sig alltid på kundspecificerat övervägande.

Lånebeloppet för social kredit är minst 200 euro och max 15 000 euro. Lånetiden är högst fem år. Av lånet uppbärs en styrränta fastställd av Finlands Bank.

Kredit kan beviljas av motiverade skäl till exempel:

 • för ekonomisk förvaltning,
 • för att bryta en skuldspiral,
 • för anskaffningar till hemmet,
 • för att främja rehabilitering och anställningsmöjligheter,
 • för att försäkra boende eller
 • för att överskrida en social kris.

Social kredit beviljas emellertid inte ifall:

 • ansökaren har skulder på över 15 000 euro,
 • ansökarens betalningsförmåga är inte tillräcklig för att sköta skulden,
 • ansökarens ekonomiska situation är inte tillräckligt stabil,
 • ansökaren kan få kredit till skäligt pris från den normala kreditmarknaden,
 • ansökaren har förmögenhet att realisera.
Nyckelord: