Ansökan om social kredit

Social kredit kan beviljas av motiverade skäl till exempel:

 • för ekonomisk förvaltning,
 • för att bryta en skuldspiral,
 • för anskaffningar till hemmet,
 • för att främja rehabilitering och anställningsmöjligheter,
 • för att försäkra boende eller
 • för att överskrida en social kris.

Social kredit beviljas emellertid inte ifall:

 • ansökaren har skulder på över 15 000 euro,
 • ansökarens betalningsförmåga är inte tillräcklig för att sköta skulden,
 • ansökarens ekonomiska situation är inte tillräckligt stabil,
 • ansökaren kan få kredit till skäligt pris från den normala kreditmarknaden,
 • ansökaren har förmögenhet att realisera.

Social kredit beviljas inte för att finansiera företagsverksamhet. Social kredit kan ändå beviljas efter bedömning för förvaltning av företagarens personliga ekonomi.

Ansökan om social kredit börjar alltid med att ringa telefonnumret för social kredit, tfn 040 638 3746 (mån och fre kl. 9–11).

En inledande kartläggning görs redan per telefon, varefter man eventuellt bokar en tid hos socialbyrån. Behandlingens längd varierar för varje kund. I huvudsak pågår behandlingen 1–3 månader.

Nödvändiga beräkningar och bilagor

Beräkning av betalningsförmåga

I beräkningen av betalningsförmågan går man igenom dina inkomster och utgifter per månad. För att du ska få kredit ska du ha tillräcklig betalningsförmåga, dvs. soliditet. Med beräkningen av betalningsförmågan försäkrar man att tillräckligt med pengar blir över för dina nödvändiga levnadskostnader samt för att amortera den sociala krediten och räntor. Om man i kreditbeslutet konstaterar att betalningsförmågan inte räcker till har man bedömt att den ansökande inte klarar av amorteringarna på lånet.

Utdrag ur kreditupplysningsregistret

Utdrag ur kreditupplysningsregistret behövs för att vi ska kunna bedöma din verkliga ekonomiska situation och kunna utarbeta en beräkning av betalningsförmågan.

Anvisningar för att beställa ett avgiftsfritt utdrag ur kreditupplysningsregistret (på finska):

Beviljande av social kredit leder huvudsakligen till anmärkning om betalningsstörning. Detta försäkrar att du som mottagare av social kredit inte ska bli ännu mer skuldsatt. Detta förebygger också att nya ekonomiska problem uppstår.