Ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd

Logga in till Omapalvelu

Grundläggande utkomststöd från Fpa 1.1.2017. Tilläggsuppgifter:

Grundläggande utkomststöd

Grundläggande utkomststöd ansöks från FPA. Ytterligare information:

Kompletterande och förebyggande utkomststöd

Från kommunen kan du ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd om du har särskilda utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker. En ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd kan inte behandlas utan ett giltigt beslut om grundläggande utkomststöd från FPA. Ansökan kräver i varje enskilt fall bilagor beroende på utkomststödets användningsändamål. Du kan fråga råd om bilagorna vid Inledande tjänster inom socialarbetets kundrådgivning eller vid infopunkten.

Ansökan elektroniskt

Via Omapalvelu kan du ansöka elektroniskt om kompletterande och förebyggande utkomststöd av Åbo stad. Bifoga samtidigt alla bilagor till din elektroniska ansökan. Leverera pappersbilagorna till din ansökan till den enhet som behandlar din ansökan utan dröjsmål efter att du skickat ansökan. I Omapalvelu kan du kontrollera avgifter och hur din ansökan har framskridit. I tjänsten kan du välja Omapalvelu som din transaktionskanal och kontrollera dina kontaktuppgifter, varefter du kan få beslut, beräkningar och eventuella kompletteringsbegäran elektroniskt till din kännedom.

Det går inte att skicka bilagor till ett giltigt utkomststödbeslut via Omapalvelu. Fakturor skickas per post till den enhet som behandlar din ansökan. Då du levererar bilagor till ett giltigt beslut behöver du inte fylla i en ny ansökan om utkomststöd på webben. Man kan inte göra en ansökan om utkomststöd för en annan person med sina egna bankkoder eller mobilcertifikat.

Pappersansökan

Ansökningsblanketter fås vid Slottsgatan 23 eller genom att skriva ut från denna sida.

Ansökan ska lämnas till adressen:

Åbo stads välfärdssektor/inledande tjänster inom socialservice
Slottsgatan 23
20100 Åbo

Besöksadress: 

Slottsgatan 23
20100 Åbo

Telefon:

Telefon 02 262 5001

Öppettider

Chat
mån - fre 09:00 - 11:00
Info Monitori (Auragatan 8)
mån - ons 09:00 - 11:00 och 12:00 - 15:30
tors 09:00 - 11:00 och 12:00 - 13:00
fre 09:00 - 11:00 och 12:00 - 15:30
Telefonservice
mån - ons 09:00 - 15:30
tors 09:00 - 14:00
fre 09:00 - 15:30
Nyckelord: