Kelkka-verksamhet

Kelkkagrupper:

  • för socialarbetets kunder i arbetsför ålder
  • är konfidentiella, frivilliga och slutna
  • gruppen har ca. 10 deltagare
  • grupperna träffas en gång i veckan och pågår 7–10 veckor.

Kelkka-verksamhetens socialhandledare ordnar dagverksamhet inom social rehabilitering för kunder inom socialarbetet. Målet är att aktivera kunderna i verksamhet utanför hemmet. Kunderna erbjuds grupper med olika teman; målet kan vara att uppnå en bättre vardag, stödja drogfrihet eller till exempel förbättra arbetslivsfärdigheten. 

Grupperna riktas till olika kundgrupper, såsom unga vuxna, missbruksrehabiliteringsklienter eller personer som är inriktade på arbetslivet. Nya grupper kan planeras utgående från kundernas intressen och behov.

Socialarbetets kunder i arbetsför ålder som målgrupp

Socialarbetarna styr kunderna till grupperna. Kelkka-handledarna har nära samarbete med socialarbetarna.

Gruppmedlemmarna har också möjlighet till individuella träffar. Samarbetspartner i grupperna är bl.a. diakoniverksamheten, Vamos och A-Kilta.

Besöksadress: 

Linnankatu 23
20100 Turku

Telefon:

040 162 9045
040 621 3234