Stöd för boende och förebyggande av bostadslöshet

Om du har problem med hyran eller situationen har redan gått så långt att det finns hot om vräkning, är det senast nu dags att söka om hjälp i din situation. Ofta i sådana situationer kan även problem med livshanteringen ligga till grund.

Du kan vid behov få hjälp med bl.a. utarbetandet av en plan för att betala hyran, ekonomihantering samt ansökan om förmåner.

Vid förebyggande av bostadslöshet är det viktigt att känna igen riskerna tidigt och fortsätta stödja boendet.