Välfärd för barn och unga

Service som stöder välfärden för barn och unga består av social- och hälsovårdstjänster, tjänster som stöder sysselsättning och studier samt tjänster som uppmuntrar till motion.

Servicen är avsedd att stöda barnets utveckling och välfärd samt att ge den unga personen förutsättningar till ett balanserat liv.

Nyckelord: