Barnskydd

Tilläggsinformation

Alla barn har rätt till:

- en trygg och stimulerande uppväxtmiljö
- en harmonisk och mångsidig utveckling och
- särskilt skydd och särskild omsorg

Barnskyddet har till uppgift att trygga dessa rättigheter och stöda fostrarna i deras uppfostringsuppgift.

Barnskyddet kan innebära att stöda, komplettera och i yttersta fall ersätta föräldraskapet. I första hand eftersträvas dock att barnet eller den unga kan växa upp och utvecklas i sitt eget hem.

Inom barnskyddet går man till väga så hänsynsfullt som möjligt och så att inte åtgärderna skadar barnets utveckling.

Enligt lagen är det barnskyddets plikt att vid behov vidta åtgärder även om klienten inte önskar, men barnets bästa kräver ett ingripande.

Barnskyddet är uppdelat i barnskydd inom öppenvård och barnskydd inom vård utom hemmet.

Nyckelord: