Vård- och serviceavgifter

Av brukaren uppbärs vård- och serviceavgifter som avgörs utgående från brukarens bruttoinkomster. Avgifterna kan högst uppgå till samma summa som kostnaden för produktionen av tjänsterna.

Vård- och serviceavgifterna täcker:

  • ledning och assistans i dagliga personliga aktiviteter (inklusive badning och bastubadning) i enlighet med vård- och serviceplanen,
  • ordnande av verksamhet som upprätthåller och främjar funktionsförmågan,
  • förverkligande av läkemedelsförsörjning- och behandling,
  • sjukvård,
  • daglig städning av lägenheten (lägenhetsboende och gruppboende) och
  • städning (gruppboende).