Kostnader för boenden

En del av enheterna inom serviceboendet med heldygnsomsorg är gruppboenden och en del är lägenhetsboenden. Brukaren ingår ett hyresavtal och betalar hyran och andra kostnader för boendet (elektricitet, vatten) om kostnaderna inte ingår i hyran. I huvudsak har brukaren en vårdsäng och ett nattduksbord till förfogande.