Måltidstjänst och stödserviceavgifter

Måltidstjänst

I serviceboendet med heldygnsomsorg ingår

 • frukost,
 • lunch,
 • dagkaffe,
 • middag,
 • kvällsmål och
 • vid behov nattmål.

En måltidsdag uppgår från och med den 1 januari 2014 till priset 13,50 euro.

Stödserviceavgift

Förutom vård- och serviceavgift uppbärs även en stödserviceavgift av brukaren. Stödserviceavgiften omfattar

 • linnekläder och underhåll av dem,
 • klädunderhåll,
 • bashygienprodukter,
 • service för att uträtta ärenden och
 • en säkerhetstelefon (lägenhetsboende).

I gruppboenden är stödserviceavgiften 25 euro per månad. I hushåll med två personer är stödserviceavgiften 25 euro per person.

I lägenhetsboenden som omfattas av serviceboendet med heldygnsomsorg är stödserviceavgiften 50 euro per månad. I hushåll med två personer är stödserviceavgiften för den ena personen 50 euro och för den andra 25 euro.