Vuxensocialarbetets tjänster

Kontaktuppgifter

Om du har en giltig kundrelation kan du kontakta din egen handläggare direkt under telefontid vardagar kl. 9–10.
Om du ännu inte har en kundrelation, kontakta Inledande tjänster inom socialarbetet (tfn 02 262 5001, telefontid må–on och fr kl. 9–15.30, to kl. 9–14)

Servicepunkter

 

Socialarbete

Med socialarbetaren kan du gå igenom din livssituation, fundera vilka saker som fungerar väl och vilka saker du vill ändra på. På mötena med socialarbetaren funderar ni tillsammans ut mål för att främja din situation och socialarbetaren hjälper dig att hitta och ordna lämpliga stödformer. Socialarbetaren följer med hur dina mål framskrider och samlar vid behov ihop aktörer som arbetar med dig till ett gemensamt möte för att helheten ska fungera så bra som möjligt.

Socialarbetets tjänster kan vid behov inkludera närmare stöd inom socialhandledning, verksamhet i grupp, missbrukartjänster, -rehabilitering eller andra stödtjänster.

Socialrådgivning

Socialrådgivning är en tjänst inom socialarbetet. Socialhandledaren kan stödja dig i en svår livssituation eller kris då du behöver nära stöd och rådgivning för att lösa en utmaning eller ett problem eller för att uppnå ett mål. Ändamålen med socialrådgivningen fastställs tillsammans med dig och de antecknas i socialarbetets kundplan som socialarbetaren utarbetar. Socialrådgivning görs vid behov också via hembesök och nätverk.

Nyckelord: