Chatt-tjänster

Socialservicen

Chatten för socialservice betjänar vardagar kl. 9–11. Via chatten kan du ställa frågor gällande socialservice och utkomststöd.

Rådgivningstjänster

På rådgivningarna i Åbo har införts en landskapsomfattande chatt som är avsedd för kunder inom mödra- och barnavårdsrådgivningen. Via chatten får alla kunder i de kommuner som deltar i den den landskapsomfattande chatten allmänna råd. 18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten. Rådgivningarna i Åbo svarar via chatten på torsdagar kl. 9–13.

Rådgivning till äldre och närståendevårdare

Inom Egentliga Finlands centraliserade kund- och servicehandledningsprojekt, KomPass, utvecklades en modell för rådgivning- och servicehandledning med fokus på äldre.  Kompassis kundchatt betjänar vardagar kl. 9–15.

Diabetesmottagning

Diabeteschatten är avsedd för diabetesmottagningens kunder som ett stöd för kunderna, till exempel för uppföljning av medicineringen. Chatten betjänar vardagar kl. 7.30–14.

Nyckelord: