Barnneurologiska enheten

Barnneurologiska enheten fungerar som en undersöknings- och vårdplats på specialistläkarnivå för 0–18-åriga Åbobor (nya remisser för personer under 16 år) som behöver barnneurologiska tjänster och konsultationer. Vården kräver remiss av läkare.

Klientgrupperna är bland annat barn med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, en barnneurologisk sjukdom eller andra special- eller inlärningssvårigheter.

På enheten behandlar man även alla anvisningar för köpta hjälpmedels- och terapitjänster för under 16 år gamla barn och unga med neurologiska problem.

Vid barnneurologiska enheten verkar en rehabiliteringsarbetsgrupp som ansvarar för rehabilitering av barn och unga i Åbo.

Enheten har också hand om skolhälsovården vid specialskolorna i Åbo. Rehabiliteringsplaner för elever i specialskolor uppgörs primärt av skolan.

Vid enheten finns en socialarbetare som sköter och ger råd om ärenden som har med socialskydd och socialtjänster att göra.

Om en klient insjuknar eller i övrigt får förhinder ska den överenskomna läkartiden inhiberas så snabbt som möjligt. Poliklinikavgiften faktureras i efterhand. Rehabiliteringsbesöken är avgiftsfria.

Remiss krävs för vård vid barnneurologiska enheten. Information om den bokade tiden skickas hem per post.

Besöksadress: 

Luolavuorivägen 2, hus 1C
20700 Åbo

Telefon:

Kansliet 02 266 2637
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppettider
mån - tors 08:00 - 16:00
fre 08:00 - 14:00