Omaolo-tjänster

Åbo använder den nya digitala tjänsten Omaolo för social- och hälsovården. Med hjälp av Omaolo kan du enkelt bedöma vilken typ av vård du behöver.

Genom Omaolo hänvisas du till lämpliga tjänster inom din kommun eller ditt sjukvårdsdistrikt.

Beroende på dina svar kan vårdrekommendationen vara exempelvis en uppmaning att skyndsamt uppsöka jouren, en rekommendation att boka tid hos exempelvis en sjukskötare, läkare eller kanske en fysioterapeut eller kontakta en sådan direkt via en elektronisk kanal, eller anvisningar för hur du kan behandla dina symtom hemma.

Om du behöver ett sjukledighetsintyg eller ett intyg för vård av sjukt barn, ber vi dig kontakta hälsostationen per telefon.

Symtombedömningar kan fyllas i när som helst, men yrkespersoner behandlar dem vardagar mån–fre kl. 8–15.

eHälsoservice

Åbo stad erbjuder sina kunder personlig eHälsoservice som innefattar tidsbeställningstjänst, textmeddelandetjänst, webbmeddelandetjänst, blankettjänst samt hälsoinformationstjänst.