Socialombudsman

Socialombudsmannen tjänstgör som intressebevakare för klienterna i frågor som gäller socialvårdens service. Socialombudsmannen instruerar och ger klienterna inom den offentliga och den privata socialvården råd i frågor som gäller tillämpningen av socialvårdens klientlag samt informerar om klienternas rättigheter. Socialombudsmannens uppgift är rådgivande, dvs. han fattar inte beslut och beviljar inte heller förmåner. Om en klient är missnöjd med den service eller det bemötande han eller hon fått, kan han eller hon be socialombudsmannen tjänstgöra som medlare mellan personalen och klienten. Socialombudsmannen svarar inte för bl.a. Fpa:s, arbetskraftsbyråns, hälsovårdens eller intressebevakningens service.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Service kategorier: 

Lokaliteter

Salutorgets Monitori

För klient som är missnöjd med tjänst eller bemötande, Socialombudsmannen betjänar klienter både inom den offentliga och inom den privata socialvården

Socialombudsmannens telefontid mån - tor kl. 10.00 - 12.00, tel 02 262 6171.

Klientmöten överenskommes på förhand per telefon. Servicen är gratis.

Telefon:

Telefon 02 262 6171

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Salutorgets Monitori
ons 09:00 - 17:00

Socialombudsman, byrå

För klient som är missnöjd med tjänst eller bemötande, Socialombudsmannen betjänar klienter både inom den offentliga och inom den privata socialvården

Socialombudsmannens telefontid mån - tor kl. 10.00 - 12.00, tel 02 262 6171.

Klientmöten överenskommes på förhand per telefon. Servicen är gratis.

Telefon:

Telefon 02 262 6171

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Salutorgets Monitori
ons 09:00 - 17:00