I sommar ordnas i Åbo ett sommarentreprenörstorg för ungdomar, där ungdomar får möjlighet att testa sin egen affärsidé i praktiken. Torget förverkligas 12.7–1.8.2021 på Kristinegatans sommargata.

Ansökningen pågår

Genomförbara förslag tas med på torget så länge det finns platser kvar. Sista ansökningsdag 4.6.2021.

Ansökningarna skickas till venla.nurminen@turku.fi.

Mer information: Venla Nurminen, tfn 040 6537 669, venla.nurminen@turku.fi 

På torget säljer och presenterar ungdomarna sina egna produkter eller tjänster. Det kan vara bakverk, träslöjd, digitalt stöd eller vad som helst som lämpar sig för sommargatans försäljningsutrymmen. Produkterna eller tjänsterna säls på torget från stadens evenemangsstugor av trä. Det finns varken vatten eller el i dessa stugor, vilket bör beaktas när du överväger din egen affärsidé.

Sommarentreprenörstorget riktar sig till företagare i åldern 13–29 år. Torget är öppet i sammanlagt tre veckor, men du kan också delta under en kortare period. Det är gratis att delta på torget.

Du kan ansöka till torget genom att skicka en fritt formulerad ansökan med följande uppgifter:

  • ålder,
  • affärsidé,
  • erfarenhet som företagare,
  • eventuella önskemål om försäljningstid och
  • en motivering till varför just du borde väljas till torget.

Du kan också ansöka till torget med en vän eller med en större grupp. Du behöver ändå inte grubbla över alla praktiska frågor på egen hand, eftersom unga företagare kan få stöd och information på torget, till exempel från Turun 4H-yhdistys.

Idén till de ungas sommarentreprenörstorg kom till under utvecklingstävlingen Tänd Åbo. Torget organiseras av Åbo stads servicecentral för sysselsättning Työpiste tillsammans med sina samarbetspartner som en del av TAT:s nationella program för sommarföretagande.