En del av Kristinegatan i Åbo omvandlas redan för tredje gången till sommargata 1.6–31.8.2023. I år återvänder sommargatan till avsnittet mellan Slottsgatan och Eriksgatan. Gatans landmärke blir Silvia de Iorios och Okko Pajaris imponerande konstverk Rauha.

Kristinegatans sommargata 1.6–31.8.2023

Följ gatans företagare på Instagram @kesakatuturku och dela också dina egna stämningar #KesäkatuTurku.

Stadsborna har möjlighet att lämna sina egna fredsmeddelanden på konstverket under invigningsdagens workshop 2.6.

Också på Instagram kan man längs sommaren dela fredsmeddelanden och bilder med taggen #KesäkatuRauha.

Sommargatan byggs från och med morgonen den 1 juni och blir färdig på eftermiddagen. Fredagen den 2 juni klockan 18 ordnas det en öppen workshop på sommargatan i vilken man under konstnärens vägledning får lämna fredsmeddelanden på konstverket Rauha som blir rest på sommargatan. Fredagen den 2 juni blir det också framträdanden på sommargatans evenemangsmatta för att fira invigningen av sommargatan.

Man sökte konstverk till sommargatan via en öppen tävling som arrangerades i mars. Bland nio verkförslag blev Silvio de Iorios och Okko Pajaris aktuella verk Rauha (Fred) utvalt till vinnare. Verket är ett stort, visuellt imponerande fredsmärke med vilket skaparna vill säga hur viktig freden är. Konstverkets tredimensionalitet möjliggör vistelse invid verket.

Skiss av Silvia di Iorios och Okko Pajaris konstverk Rauha.

- Vi ville ta ställning till en fråga som alla har i tankarna, det vill säga freden och började utgående från det söka form för verket. Vi tycker att vi på en och samma gång lyckades utforma ämnet enkelt men insiktsfullt. Vi lever i en tid då fredens viktighet poängteras ännu mera än tidigare. Vi ville skapa en plats för högaktande av freden och för att väcka tacksamhet över de saker som trots allt är rätt bra hos oss, berättar konstverkets planerarduo.

Sitt eget program på gatan bjuder också sommargatans företagare på under sommarens lopp. De får använda gatuutrymmet till evenemang i liten skala. Utöver det bjuder restaurangernas terrasser in att trivas i sommarkvällen.

På sommargatan ordnas det längs sommaren evenemang i liten skala

- Vi alla företagare på sommargatan hälsar stadsborna varmt välkomna att trivas på den fräscha och färgglada Kristinegatan längs vilken det finns många personliga butiker, matrestauranger och barer. På sommargatan ordnas det längs sommaren evenemang i liten skala, så som salsadans, smyckesverkstad och kokedama-workshop. Evenemangen är öppna för alla säger Riikka Haapasalo, verkställande direktör för Rica Bar.

Den från tidigare somrar bekanta, på gatan utmärkta Evenemangsmattan, gör det möjligt för vem som helst att boka gatuutrymmet för framträdanden eller egen försäljningsverksamhet. För framträdanden är det alltid avgiftsfritt att boka mattan. Övriga användarbokningar kostar för företag och privatpersoner 20 € för hela dagen och 10 € för halva dagen. För allmännyttiga föreningar är även dessa avgiftsfria. Mattorna bokas via Varaamo-tjänsten på adressen varaamo.turku.fi.

En oas mitt i staden

Först och främst vill man att sommargatan skall vara en trivsam, till vistelse inbjudande oas mitt i den livliga staden. För att säkerställa trivseln på sommargatan satsar man på mera grönska och flera möjligheter till vistelse.

- Till gatan hämtar man bänkar, planteringstunnor, odlingsväggar samt den från förra sommaren bekanta vistelse- och planteringshelheten i trä från Parkly. Som nya element på gatan kommer det tre grönbågar med bänkar från Innogreen vilka avgränsar utrymmet och lyfter grönskan högre upp, räknar landskapsarkitekt Marie Nyman upp.

På sommargatan hittar man dessutom en grönväggskonstruktion från gröna sektorns tillväxtföretag Blokgarden. I konstruktionen som testas förenar man odlingslådor och ett grönväggselement med ett gemensamt bevattningssystem.

Sommargatan fredas genom att gatuavsnittet mellan Slottsgatan och Eriksgatan i första hand reserveras för fotgängare och cyklister. Genomfartstrafiken på gatuavsnittet begränsas under tiden 1.6–31.8.2023. Körning till tomterna och servicetrafik på avsnittet är tillåtet från Slottsgatans riktning. Till parkeringshallarna i ändan av Kristinegatan (P-Hansakvarteret och P-Centrum) kan man fortfarande köra via Eriksgatan.

Karta över körrutterna till Kristinegatans parkeringshallar.