Specialdagvård

När ett barn inom dagvården behöver specialvård och uppfostran för att stöda sin utveckling, är det fråga om specialdagvård. Barnet kan behöva stöd olika långa perioder inom det fysiska, teoretiska, känslomässiga och sociala området i sin utveckling.

Barnets behov av särskilt stöd kan konstateras redan före barnet kommer till dagvården, t.ex. på rådgivningsbyrån. Även föräldrarna eller dagvårdspersonalen kan upptäcka behovet av stöd. Utgående från observationerna kan föräldrarna, dagvårdspersonalen och specialbarnträdgårdsläraren bedöma vilka behov barnet har. Ett specialistutlåtande skaffas till stöd för bedömningen.

Tidiga stödåtgärder inleds genast när man observerat stödbehovet. Stödåtgärderna genomförs i den daglig fostran och vården i lek och sång. Rehabilitering är en naturlig del av det lilla barnets vardag. Man följer barnets rehabilitering och utvecklingen utvärderas med jämna mellanrum.

Stödåtgärderna anordnas vanligtvis i det egna daghemmet, ibland också i familjedagvården. Vid behov kan barngruppens storlek minskas eller personalen utökas. Då barnet behöver synnerligen mycket stöd, kan barnet erhålla en plats i en specialgrupp eller i en integrerad specialgrupp.

Konsultativ specialbarnträdgårdslärare

Den konsultativa specialbarnträdgårdsläraren är specialdagvårdens koordinator och sakkunnig inom området. Den konsultativa specialbarnträdgårdsläraren deltar i bedömningen av stödbehov, planering och uppföljning av rehabilitering, samt ger konsultationer till dagvårdspersonal och föräldrar i ärenden som rör barn som behöver speciell vård och fostran. Föräldrar vars barn inte deltar i specialdagvård kan också få råd och hjälp av den konsultativa specialbarnträdgårdsläraren.

Inom den svenskspråkiga dagvården är den konsultativa specialbarnträdgårdsläraren:

Kerstin Björklund-Valkeejärvi, Observatoriegatan 4, 20700 Åbo,

tel. 050 396 7067.

Verksamhetsområde: stadens svenskspråkiga dagvård.

kerstin.bjorklund(a)turku.fi

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk:
Finska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Dagvårdsenheten i Björkas (Tongränden 4)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Gertrudsbacken (Klockringaregatan 6)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Hallis (Påvegatan 15)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Hammarbacka (Dragonvägen 56)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

Integrerad grupp för barn med kontakt- och kommunikationsstörningar.

Platser för barn med speciellt svår allergi.

 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Ilpois

Yksilöllistä tukea ja ohjausta tarvitseville lapsille

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Laustis (Magistratsstigen 2)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Perno (Hyrköisvägen 4)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Suikkilaområdet (Axelvägen 11)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Svalberga (Gulsparvstigen 3)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning.

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Tallbacka (Karlborgsgatan 3)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Uittamo (Vargängsgatan 4)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp. Specialgrupp för multihandikappade barn.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Västcentrum (Skolgatan 12)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Gröngräsgatan (Gröngräsgatan 4)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Månberget (Nummisparkgatan 1)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Parolastigen (Parolastigen 9)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Syvälahti allaktivitetshus

Syvälahden päiväkoti antaa yksilöllistä tukea ja ohjausta tarvitseville lapsille

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Tallimäenkentän päiväkoti (Malminkatu 1)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Viinamäen päiväkoti

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska