Specialfamiljevård

  • Genom specialfamiljevården får föräldrarna metoder för att möta utmaningar med anknytning till barnets eller den ungas intellektuella funktionsnedsättning i vardagen.
  • En tidsbunden tjänst som grundar sig på en individuell bedömning av servicebehovet med beaktande av familjens situation i sin helhet.

    Hur ansöker man om tjänsten?
  • För bedömningen av servicebehovet behövs:
    • ett högst 6 månader gammalt läkarutlåtande eller en gällande rehabiliteringsplan
    • en ansökningsblankett (ansökan om tjänster för personer med funktionsnedsättning).
  • Mer information fås vid behov av servicehandledarna, tfn 040 630 5974 mån–tis, tors kl. 9–11 och ons kl. 13–14