Stadens ledning vädjar: respekteras samhällets gemensamma principer

Åbo har under hela sin historia varit Finlands port ut mot världen. Via staden har vi fått internationella influenser och innovationer som sedan spridit sig till hela landet.

Nu sträcker sig flyktingströmmen som berör hela Europa även till Åbo, och städerna spelar en mycket viktig roll i integrationen av invandrarna.

Både för Åbos och hela Finlands del är det av yttersta vikt att de som fast bosätter sig i vårt land så snabbt som möjligt kan komma in i det normala livet, som består av studier, jobb och samhälleliga aktiviteter.

Framgång i detta förutsätter att vi alla har öppet sinne – och att vi respekterar det finländska samhällets gemensamma principer.

Vi vill påminna er om att man får och ska ställa kritiska frågor, men att man aldrig får ge rum åt våld, förakt eller rädsla. Vi måste bevara Åbo som en stad som är trygg och en bra hemstad för alla.

Låt oss bygga framtidens Åbo tillsammans med de nya åboborna – oavsett hur vår väg till Åbo sett ut!

Olli A. Manni
Ordförande för stadsstyrelsen

Seppo Lehtinen
Ordförande för stadsfullmäktige

Aleksi Randell
Stadsdirektör

Bild:  Hannu Waher