Stadsplanering

Kaupunkisuunnittelu-tunnusgrafiikka

Vi bygger smart och planerar vist. Vi stödjer på förutseende stadsplanering och en viktig del av den är utvecklingen av stadsmiljön, i vars centrum ligger att förutse servicebehoven utgående från befolkningsutvecklingen samt en digital stadsmodell.

Vi breddar stadsmodellen så att den omfattar även en underjordisk infrastruktur. Smart byggande utnyttjar och kombinerar information på ett koordinerat sätt och tar på ett förutseende sätt hänsyn till reparationsskulden inom hela stadens område.

Stadsplanering är ett av insatsområdena för spetsprojektet Smart and Wise Turku.

Ytterligare information:

Projectchef Katariina Hilke

Smart and Wise Turku