Åbo bangård

Anhängig
I området kring Bangården planeras en mångsidig upplevelse- och evenemangskoncentration samt tjänster och boende som stöder upplevelseaspekten i samarberte med Turun Ratapihan Kehitys Oy och VR-Group Ab. Planeringen utgår från förslaget Luoto son van arkitekttävlingen. Målet med projektet att förbättra centrums dragningskraft. Projektet kopplas till spetsprojektet för utvecklande av stadens centrum och Centrumvisionen 2050. Mer information: https://www.turku.fi/ratapiha
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: November 2017
Inledning: Mars 2018
Utkast: April 2018
Nähtävillä 21.09.2020 - 20.10.2020
Godkännande: Februari 2022
Ikraftträdande: April 2022
Slut: April 2022

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
11740-2017
Planbeteckning: 
2/2018
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Köydenpunojankatu ja Ratapihankatu
Godkänd av: 
Valtuusto
Designer
Kekkonen Karin
Konsult
FCG Arkkitehdit
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi

Bilagor