Åbo Energis kvarter

Anhängig
Detaljplanändring för Åbo Energis kvarter som ersätter den planändring som hävdes av högsta förvaltningsdomstolen.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: November 2020
Inledning: Januari 2021
Utkast:
Förslag: Mars 2022
Godkännande: Juli 2022
Ikraftträdande: Oktober 2022
Slut: Oktober 2022

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
12381-2020
Planbeteckning: 
19/2020
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Linnankatu 65
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi