Aningais konserthus

Anhängig
Syftet med detaljplaneändringen är att fastställa ett nytt användningsändamål för konserthuset och yrkesinstitutet samt att utreda möjligheter för kompletterande byggande i området. Syftet med planen är att utreda den bebyggda miljöns skyddsvärden. Planändringen görs på stadens egen initiativ.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: December 2019
Inledning: Februari 2020
Utkast: November 2020
Förslag: Augusti 2022
Godkännande: December 2022
Ikraftträdande: Februari 2023
Slut: Februari 2023

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
10238-2019
Planbeteckning: 
13/2019
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Aninkaistenkatu 9
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi