Auragatan 6

Anhängig
Tomtens detaljplan ändras för att möjliggöra tomtens effektivare användning och integrera verksamheten som en del av verksamheten i kvarterets andra fastigheter, samt för att utreda den bebyggda miljöns värden.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: Oktober 2020
Inledning: November 2021
Utkast: Maj 2022
Förslag: April 2023
Godkännande: November 2023
Ikraftträdande: Januari 2024
Slut: Januari 2024

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
7094-2016
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Linnankatu 13/Aurakatu 6
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi