Ekvägens hörna 2.0

Anhängig
Syftet är att ändra innehållet i områdets 20–50 år gamla detaljplaner, som huvudsakligen främjar småindustriverksamhet i området, till användning som höghusboende i hus på 2–5 våningar.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: Januari 2021
Inledning: April 2021
Utkast:
Nähtävillä 31.05.2021 - 29.06.2021
Godkännande: Oktober 2021
Ikraftträdande: December 2021
Slut: December 2021

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
1167-2021
Planbeteckning: 
2/2021
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Hakakatu, Tammitie, Vanha Hämeentie
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi