Harkkiobacken

Anhängig
Syftet är att öka utbudet av småhustomter i Harlax stadsdel.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: Januari 2006
Inledning: Mars 2006
Utkast: November 2013
Nähtävillä 18.01.2021 - 16.02.2021
Godkännande: April 2022
Ikraftträdande: Juni 2023
Slut: Juni 2023

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
15695-2005
Planbeteckning: 
46/2005
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Haarlahdentie, Harkkiontie, Niittymäentie, Tammistontie
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi

Bilagor