Harlaxviken

Anhängig
På den södra sidan av Tammistovägen planeras ett småhusområde enligt delgeneralplanen samt re-kreationsområden. Vid Harlaxviken pågår för tillfället förberedande markarbeten. På området depone-ras överskottsjord från olika detaljplaneområden.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: Juni 2010
Inledning: Februari 2016
Utkast:
Förslag: Mars 2022
Godkännande: Maj 2022
Ikraftträdande: Juli 2022
Slut: Juli 2022

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
7780-2010
Planbeteckning: 
23/2010
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Tammistontie
Godkänd av: 
Valtuusto
Designer
Lukander Hilkka
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi