Havslinjen

Trätt i kraft
Utvecklandet av havs- och teknologiindustrins produktions-, tjänst- och innovationskoncentration i Perno.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
12603-2019
Planbeteckning: 
15/2019
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Merilinja ja Telakkakatu
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi