Havslinjen

Anhängig
Utvecklandet av havs- och teknologiindustrins produktions-, tjänst- och innovationskoncentration i Perno.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: Oktober 2019
Nähtävillä 05.12.2019 - 05.01.2020
Utkast: September 2020
Yleisötilaisuus 25.11.2020 - 25.11.2020
Nähtävillä 15.02.2021 - 16.03.2021
Godkännande: September 2021
Ikraftträdande: Oktober 2021
Slut: Oktober 2021

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
12603-2019
Planbeteckning: 
15/2019
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Merilinja ja Telakkakatu
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi

Bilagor