Idrottsparken i Kärsämäki

Delvis trätt i kraft
På initiativ av TVT Asunnot Oy undersöks om bostadsbyggnaderna vid Savonketogatan kan ersättas med nybyggnader. Till planområdet hör även Pallivaha församlingscenter. För församlingscentrets del utreds byggnadens skyddsvärden. Församlingen vill ersätta centret med nya bostadshus. Idrottsparken bevaras som idrottsplats.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: Mars 2015
Inledning: November 2017
Utkast: September 2019
Nähtävillä 30.11.2020 - 29.12.2020
Godkännande: Maj 2021
Ikraftträdande: Oktober 2021
Slut: Oktober 2021

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
4157-2013
Planbeteckning: 
22/2013
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Pulmussuontie 69-71, Savonkedonkatu 7
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi

Bilagor

06.06.2019
((Saatavilla asiakaspalvelusta))
27.05.2019
((Saatavilla asiakaspalvelusta))
01.03.2019
((Saatavilla asiakaspalvelusta))
16.10.2017
((Saatavilla asiakaspalvelusta))
-
((Saatavilla asiakaspalvelusta))