Koivuranta I

Anhängig
Detaljplanens kvartersområdes (RA-2) gräns flyttas mot sydväst, fast i det outbrutna områdets 853-414-61-M501 gräns. VL-området, Lomamessuranta, ändras också till RA-2-kvartersområde. Körförbindelsen till 414-1-61 flyttas och byggnadsrutorna omplaceras. Koivuranta ligger nu på två olika kvartersområden, byggnadsytorna är belägna för lågt i förhållande till vattennivån och körförbindelsen kan inte förverkligas pga stora höjdskillnader.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: September 2020
Inledning: November 2020
Utkast: Maj 2021
Förslag: Maj 2022
Godkännande: Oktober 2022
Ikraftträdande: December 2022
Slut: December 2022

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
4011-2019
Planbeteckning: 
11/2020
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Venerannantie
Godkänd av: 
Lautakunta
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi