Kraftgatan i Österås

Anhängig
Området planeras bli dels ett bostadsområde, dels ett arbetsplatsområde i enlighet med målen för Masterplan som tagits fram inom spetsprojektet Åbo Vetenskapspark. Genom området planeras en kollektivtrafikbetonad gata.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: Januari 2020
Inledning: Augusti 2020
Yleisötilaisuus 09.06.2021 - 09.06.2021
Förslag: Februari 2022
Godkännande: Juni 2022
Ikraftträdande: Augusti 2022
Slut: Augusti 2022

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
588-2020
Planbeteckning: 
2/2020
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Voimakatu
Godkänd av: 
Valtuusto
Designer
Kekkonen Karin
Konsult
A & R
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi