Kulturflotten

Anhängig
Staden ordnade en tävling för att utse en utövare av affärsverksamheten och en byggherre för pontonkonstruktionen Kulturflotten som placeras bredvid Kvarnbron. En ändring av detaljplanen görs på basis av det vinnande förslaget.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: Maj 2019
Inledning: Juli 2019
Utkast:
Förslag: Januari 2022
Godkännande: Februari 2022
Ikraftträdande: Mars 2022
Slut: Mars 2022

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
5222-2019
Planbeteckning: 
7/2019
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Aurajoki, Myllysillan viereen
Godkänd av: 
Valtuusto
Konsult
Kristina Karlsson
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi