Lillheikkilävägen 37

Trätt i kraft
Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader förändras till kvartersområde för flervåningshus.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
7874-2012
Planbeteckning: 
7/2013
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Vähäheikkiläntie 37
Godkänd av: 
Valtuusto
Designer
Lukander Hilkka
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi