Linnankatu 45

Anhängig
På initiativ av fastighetsägaren undersöks möjligheterna till kompletteringsbyggande på tomten för flervåningshus.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: Augusti 2020
Inledning: November 2020
Utkast:
Förslag: Augusti 2021
Godkännande: December 2021
Ikraftträdande: April 2022
Slut: April 2022

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
11177-2018
Planbeteckning: 
14/2020
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Linnankatu 45
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi