Loimaagatan 4

Trätt i kraft
Syftet är att ändra planområdets radhusplan till ett kvartersområde för fristående småhus, det vill säga egnahemshus. I praktiken vill man ha tre egnahemstomter i området.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
4778-2018
Planbeteckning: 
16/2019
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Loimaankatu 4
Godkänd av: 
Lautakunta
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi