Museum för historia och framtiden

Anhängig
Planändringen möjliggör stadsutvecklingen av slottsudden, placeringen av muséet för historia och framtiden samt expanderingen av slottsparken på det område som frigörs från Åbo hamn.
Gäller områdena: 

Tidslinje

Början: Maj 2021
Inledning: Oktober 2021
Utkast: Februari 2022
Förslag: Maj 2023
Godkännande: September 2023
Ikraftträdande: November 2023
Slut: November 2023

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
2540-2021
Planbeteckning: 
6/2021
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
1. ja 2. Poikkikatu, 1. - 4. Linja, Nuottasaarenkatu
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi