Området kring Auriga

Trätt i kraft
Detaljplanen ändras enligt de nuvarande funktionerna till ett kvartersområde för affärs- och verksamhetslokaler. Samtidigt utreds möjligheterna till tillbyggnad. Planändringen grundar sig på ett fastighetsköp som Åbo stad och Stiftelsen för Åbo Akademi ingick 6.9.2013. Målet är att planförslaget behandlas i nämnden under 2019.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
9394-2018
Planbeteckning: 
12/2018
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Juhana Herttuan puistokatu
Godkänd av: 
Lautakunta
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi