Öselgatan 8–10

Trätt i kraft
Vid Öselgatan i Perno planeras komplettering och utbyggnad av ett område för flervåningshus samt anordnande av parkering.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
1-2018
Planbeteckning: 
15/2018
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Saarenmaankatu 8-10
Godkänd av: 
Valtuusto
Konsult
Schauman Arkkitehdit Oy
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi