Planskild korsning i Svalas

Anhängig
Det viktigaste syftet med planprojektet är att möjliggöra byggandet av en planskild korsning i Svalas vid järnvägen mellan Åbo och Karis, så att den nuvarande plankorsningen kan avskaffas. Byggandet av en planskild korsning är förknippat med förbättrandet av den allmänna trafiksäkerheten, men också med det s.k. entimmeståget. Entimmeståget kan inte genomföras utan en planskild korsning. För att entimmeståget ska kunna genomföras krävs ytterligare ett huvudspår, men för detta ändamål finns det inte ett tillräckligt brett spårområde någonstans längs sträckan mellan Kuppis och kommungränsen. Tilläggsreserveringarna som dubbelspåret förutsätter måste göras genom flera planprojekt, och genom denna plan kan en del av behovet av tillskottsområden mötas. Ett annat väsentligt mål är att avskaffa de obyggda gatuområdena Östra bågen och Taltrastvägen och anvisa dem för annat bruk. Utöver de ovannämnda huvudsakliga målen är avsikten med detaljplanen att städa upp och förenhetliga gränserna och andra tekniska egenskaper i detaljplaner som utarbetats vid olika tidpunkter.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: September 2020
Inledning: Januari 2021
Utkast: Juni 2021
Förslag: Juni 2022
Godkännande: September 2022
Ikraftträdande: November 2022
Slut: November 2022

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
4297-2020
Planbeteckning: 
7/2020
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Unkarinkatu ja Vaalantie
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi