Puistonpieli 1269-2006

Trätt i kraft
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
1269-2006
Planbeteckning: 
10/2006
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Valkiasvuorentie 18 ja 20
Godkänd av: 
Lautakunta
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi