Saga Kaskisparken II

Anhängig
Seniorcentret Kaskisparken byggs ut med cirka 30 nya bostäder och tillhörande parkering.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: Mars 2019
Inledning: April 2019
Utkast: Januari 2021
Förslag: Januari 2022
Godkännande: Juni 2022
Ikraftträdande: Augusti 2022
Slut: Augusti 2022

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
11102-2018
Planbeteckning: 
2/2019
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Vähäheikkiläntie 2
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi