Saramäkivägen 34

Trätt i kraft
Med detaljplaneändringen indelas småhustomten i två delar för att bilda en ny tomt inom den på ett område med existerande kommunaltekniken och i närheten av tjänsterna.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
10136-2017
Planbeteckning: 
1/2020
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Saramäentie 34
Godkänd av: 
Lautakunta
Designer
Kekkonen Karin
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi