Skansens triangel

Anhängig
I området mellan Skarpakullavägen, Skansgatan och Grusgatan planeras boende, verksamhetslokaler och en tankstation.
Gäller områdena: 
Gäller helheten: 

Tidslinje

Början: Januari 2019
Inledning: Maj 2019
Utkast: December 2021
Förslag: Juni 2022
Godkännande: September 2022
Ikraftträdande: December 2022
Slut: December 2022

Planuppgifter

Planens identifierings

Diarienummer: 
7250-2017
Planbeteckning: 
21/2018
Planens typ: 
City plan
Gatuadress: 
Skanssinkatu
Godkänd av: 
Valtuusto
Stadsplanerings kundtjänst
Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:00 - 15:00) Telefon: 02 262 4300 (på vardagarna 9:15 - 15:00)
kaupunkisuunnittelu@turku.fi